למד על דרוג והערכת יהלומים על פי 4 פרמטרים
יהלום בחיתוך טיפה
יהלום בחיתוך טיפה

SOLITAIRES STANDARTS FOR

GEOMETRIC CHARACTERISTICS:


TYPE OF CUT: Brilliant

NUMBER OF FACETS: 57

TOTAL DEPTH: 58-62

TABLE SIZE: 54-62

ASPECT RATIO: 1

גודל יהלום
next prev
3.00 Carat 12.80*7.75 MM
2.75 Carat 12.20*7.45 MM
2.50 Carat 11.70*7.10 MM
2.25 Carat 11.10*6.75 MM
2.00 Carat 10.80*6.55 MM
1.75 Carat 10.40*6.25 MM
1.50 Carat 9.60*5.90 MM
1.25 Carat 8.40*5.30 MM
1.00 Carat 8.20*5.10 MM
0.90 Carat 8.05*5.00 MM
0.80 Carat 7.75*4.80 MM
0.70 Carat 7.00*4.80 MM
0.60 Carat 6.80*4.25 MM
0.50 Carat 6.30*3.90 MM
0.40 Carat 5.70*3.60 MM
0.35 Carat 4.90*3.10 MM
0.25 Carat 4.80*2.95 MM

טיפה

next
prev