למד על דרוג והערכת יהלומים על פי 4 פרמטרים

יהלומים בליטוש IDEAL CUT

 יהלומים בליטוש IDEAL CUT

ליהלוםכמו כל צורה גאומטרית אחרת ישנם סוגי חיתוכים שוניםכאשר אנו אומרים "חיתוכיםהכוונה היא לזוויות הקיימות בין פאות היהלוםכאמור עבור יהלום עגולקיימות מגוון רחב של אפשרויות חיתוךאם כןכפי שכתבנו במאמרים אחריםהסיבה שבגללה מלכתחילה אנשים קונים יהלומים היא בגלל יכולתו היוצאת דופן להחזיר אורבזכות מאפיינים פיזיקליים הטבועים ביהלוםיהלום הוא מינרל בעל החזר אור הגדול בטבע. בזכות תכונה זו, היהלום הוא האבן המבוקשת ביותר בעולם עבור טבעות אירוסין ותכשיטים יוקרתיים.

יחד עם זאתעל מנת שנוכל לנצל את מלוא האפקט של תכונת החזרת אורעלינו לחתוך את פאותיו בזויות מסוימות כך שיווצר היחס הגבוה ביותר של החזר אורלכן יהלומים בליטוש IDEAL CUT

next
prev