להזמנות - 03-7518868
למד על דרוג והערכת יהלומים על פי 4 פרמטרים

חיתוך היהלום האידיאלי

ליהלוםכמו כל צורה גיאומטרית אחרת ישנם סוגים שונים של חיתוכיםכאשר אנו אומרים "חיתוכים הכוונה היא בעצם לזויות הקיימות בין פאות היהלוםכאמור עבור יהלום עגול,קיימים למעשה מגוון רחב של אפשרויות חיתוךאם כן כפי שכתבנו במאמרים אחרים ,הסיבה שבגללה מלכתחילה אנשים קונים יהלומים היא בגלל יכולתו היוצאת דופן להחזיר אורבזכות מאפיינים פיסיקליים הטבועים ביהלום יהלום הוא מינרל בעל החזר אור הגדול בטבע. בזכות תכונה זו , היהלום הוא האבן המבוקשת ביותר בעולם עבור טבעות אירוסין ותכשיטים יוקרתיים.

יחד עם זאת על מנת שנוכל לנצל את מלוא האפקט של תכונה זו(החזרת אור) ,עלינו לחתוך את פאותיו בזויות מסוימות כך שיווצר היחס הגבוה ביותר של החזר אורלכן ,במהלך השנים ,פותחו מספר סוגים של חיתוכים אשר לפי הגדרותיהם החזר אור היהלום הוא הגבוה ביותרהחיתוך הנחשק ביותר בעולם מבחינה זו קרוי" Ideal Cut” , ובתרגום  לעבריתחיתוך היהלום האידיאלילמשוואה זו ישנם מספר משתנים אשר חייבים להתקייםנדגישכי ל " Ideal Cut” ישנם מספר סטנדרטים והם מחולקים לרוב על פי מדינותיחד עם זאת הם זהים בכ 95% אחד לשניז"א השוני בין הגדרות לאו בין מדינה למדינה הוא קטן ביותר. נדגיש, שכיום חיתוך היהלום האידיאלי מוגדר רק עבור יהלום עגול בלבד.

הסטנדרט היוקרתי ביותר עבור חיתוך היהלום האידיאלי  הוא הסטנדרט האמריקאי .למרות זאת ישנם מדינות שונות בהן סטנדרט אמריקאי מקובל פחות לדוגמא במספר מדינות באירופה רצוי שערך ה"לוחשל יהלום יהיה בין 59%-63% ,בעוד שלפי הסטנדרט האמריקאי הוא אמור להיות בין54%-58% . וכך ישנו שוני בין המקובל בסין למקובל בארה"ב וכו'. נדגיש שברוב הפרמטרים ישנה הסכמה יחסית ,פרט כאמור ל"לוח". הסיבה לכך שברוב הפרמטרים אין שוני כמעט בכלל ,היא מכיוון שלהחזר האור ישנם כללים מתמטיים ברורים ועל מנת לנצל את מלוא האפקט משתמשים בחוקי האופטיקה הבסיסים לכן אין מנוס מכך שלכולם תהא תוצאה דומה. למאמר על איך לזהות יהלומים אמיתיים, לחץ כאן.

 ה"לוחבמקרה זה הוא מעט יוצא דופן כיוון שהוא הפאה היחידה ביהלום שאין לה זווית,אלה כל הזוויות הן יחסיות אליהז"א הלוח של היהלום מייצג את קו האופק ,ה"פלס" של היהלוםוכל הזוויות הן יחסיות אליולכן פרמטר הלוח נמדד באחוזים כאשר אחוזים אלו מייצגים את גודלו מכלל פני שטח היהלום במבט על. כלומר חיתוך היהלום האידיאלי קיים בכמה וריאציות שרובן תלויות בלוח היהלום.

הקושי הכרוך בחיתוך היהלום בצורה אידיאלית טמון במשקלועל מנת ללטוש יהלום לפי הפרמטרים האידיאליים ביותר ,נאבד משקל רב  יחסית לגודלו המקורי בגלםאם בחיתוך שאינו אידאלי אפשר לנצל כ45% -55% ממשקל היהלום בגלם (כלומר לאבד כ-55%-45%מהמשקל בגלם) , הרי שעבור חיתוך היהלום האידיאלי עלינו לאבד חומר רב יותר ושיעור הניצול יורדלעיתים הניצול עומד על כ -35%! כלומר כ-65% מהיהלום המקורי בגלם הופך לאבקלכן לא כל היהלומים המלוטשים יחתכו בחיתוך אידאלי כיוון שהחותך יעדיף לאבד פחות חומר וכך לקבל יהלום  במשקל גבוה יותרלעיתים ההבדלים הם קריטייםלדוגמאמונח לפנינו בגלם יהלום שמשקלו 2.3 קראטעל מנת לחתכו חיתוך אידיאלי עלינו לאבד כ -60% ,אז משקל היהלום הסופי יהיה -0.92 קראט ז"א על מנת לחתכו בחיתוך אידיאלי החותך יפסיד את הגודל הנחשק של 1.00 קראט

משמעות הדבר, היא שערכו של היהלום יהיה נמוך יותר במשקל של 0.92 קראט לעומת יהלום קראט אחד בליטוש שאינו אידיאליכךנוצר מצב של ניגוד אינטרסים מסויםמצד אחד השאיפה של הלוטש היא ללטוש את היהלום בליטוש אידיאלי מצד שני אם הוא יעשה זאת היהלום יאבד מערכוכיוון שלמשקל של קראט אחד יש מחירון שונה לחלוטין לעומת יהלום של 0.92 קראטלכן ,חיתוך היהלום האידיאלי נחשב  יקר יחסית כיוון שבעל היהלום מתמחר את הפסד החומר הרב.

כיצד נדע אם חיתוך היהלום  אכן במידות אידיאליותעל מנת לדעת זאת ראשית עלינו לדעת את כל נתוני פאות היהלוםזויות הכתר (ה"למעלהבלשון המקצועית) , זוויות הפוויליונים (ה"למטהבלשון המקצועית), גובה האבןיחס קוטר האבן לגובהה הכולל ה"רונדיסט" ;וכאמור -גודל הלוחכאשר כל הפרמטרים האלו ידועים לנו נוכל לדעת האם חיתוך היהלום הוא אידיאלי כמו כן חשוב מאוד שליהלום תהיה תעודה ממעבדה ולא תעודה של החנות עצמהבתעודה גם יש אזכור למידות היהלום וגם יש דירוג לחיתוכו על פי הסטנדרטים של אותה מעבדה. המלצתנו היא תמיד להסתכל על כל הנתונים, אך לרוב מספיק להסתכל בתעודה על השורה שבה כתוב : "CUT". אם חיתוך היהלום הוא אידיאלי, יהיה כתוב שם : Excellent .

לסיכוםלמדנו שלמעשה חיתוך היהלום האידיאלי תלוי ביחסים בין פאות היהלום,אשר הינם חשובים ביותר על מנת שנקבל את האפקט שמלכתחילה רכשנו בעבורו את היהלום -הוא אפקט החזר האורהנצנוץאו הבוהק ,ברק).

כאשר מתפשרים על יהלום שאינו בחיתוך אידיאלי -יש להביא זאת בחשבון ,ולהבין מדוע יהלום אחד בוהק יותר מחברווגם מדוע יהלומים במשקל דומה צבע וניקיון דומים אינם מתומחרים באותו ערךכמו כן חשוב לציין שהסטנדרט אינו זהה ואבסולוטי והוא שונה מעבדה למעבדה ומדינה למדינהאך יחד עם זאת הוא דומה מאוד וההבדלים יחסית זניחים

next
prev